Kategorier
Dronninglund og omegn Familie og venner Vendsyssel

Jul og nytår 2020/21

Vi fejrede jul med alle pigerne og Simon her i Dronninglund. Juleaftensdag var solrig, så vi startede med en travetur til Møllesøen og Naturparken, kaffe og spil om eftermiddagen. Juleaften blev fejret på traditionel vis med god mad, mandelgave til Sofie, pakkespil og julegaver. Dans om træet var til Dorthes fortrydelse aflyst pga. Coronaen i år. Billeder fra denne lejligehed kan ses under dette link – bemærk, at login kræves for at se personbillederne.

Klar til julemiddagen

Det gode vejr varede kun juledag med, så skiftede det tilbage til det grå og våde – tredje juledag blæste det op til storm fra syd. Jeg trængte til frisk luft om eftermiddagen og kørte til Stensnæs for at gå langs stranden og i klitten. Der var der fuld gang i stormen – godt det var det vandtætte kamera, jeg havde med. Se billederne fra turen her.

Storm fra syd ved Stensnæs på østkysten

Nytårsaften blev fejret i Dronninglund med et par gode, lokale venner – så hyggelig en aften, som man kunne ønske sig. Nytårsaftensdag var grå indtil over middag, hvor det klarede op et par timer. Jeg travede en tur i Storskoven med kamera og stativ, da jeg tænkte på modlysbilleder egnet til bearbejdning med HDR-teknik, hvor flere eksponeringer blandes for at rumme både højlys og skygge. Forventningen holdt stik, og billederne kan ses via dette link.

Sen sol over landskabet syd for skoven – billedet er et HDR, hvor farvekodningen har fået et ekstra nøk. En hegnspæl agerede støtte for kameraet under de tre eksponeringer, derfor kom hegnet så med på billedet.

Den lave sol brød gennem skyerne og spredte dem delvist, og fra en af de høje bakker kunne man se tågebanker og lave skyer, som solen kostede rundt med. Det virkede helt symbolsk, at solen netop på denne sidste dag i 2020 brød igennem skyerne og spredte dem delvist. I overført betydning passer dette vist meget godt på de forhåbninger, vi alle har til 2021 i forhold til det gamle, Corona-plagede år.

Den gamle eg i Hestehaven i skråt middagslys

Den 2. januar, som var en lørdag, gentog historien sig – solen kom igennem nogle timer omkring middagstid. Ved den lejlighed gik jeg en tur i de nære omgivelser, Hestehaven og omkring Møllesøen. Der var stadig lidt diset i luften, hvilket gjorde det indfaldende lys ekstra flot. Også her blev det til nogle modlysbilleder, som så er bearbejdet med HDR-teknikken efterfølgende, se dem under dette link.